Phối cảnh Goldmark City 136 Hồ Tùng Mậu

Goldmark City – 136 Hồ Tùng Mậu

Mulberry Lane Mỗ Lao

Chung cư Mulberry Lane Mỗ Lao

Phối cảnh chung cư Mỹ Sơn Tower - 62 Nguyễn Huy Tưởng

Mỹ Sơn Tower 62 Nguyễn Huy Tưởng