Goldmark City – 136 Hồ Tùng Mậu

Đầu năm 2020, Chủ đầu tư Việt Hân và TNR Holdings mở bán tòa Sapphire 2 cùng những chính sách ưu đãi và giá bán cực hấp dẫn cho các tòa còn lại