Skip to main content

tien-do-xay-dung-chung-cu-ct4-yen-nghia-bo-quoc-phong-thang-8-2023

Tiến độ xây dựng tháng 9/2023 chung cư CT4 Yên Nghĩa - Khu nhà ở Bộ Quốc Phòng

Tiến độ xây dựng tháng 9/2023 chung cư CT4 Yên Nghĩa – Khu nhà ở Bộ Quốc Phòng