Skip to main content

quy-dau-tu-gic-the-canopy-vinhomes-smart-city

Quỹ đầu tư GIC - chính phủ Singapore và dự án Vinhomes Smart City Tây Mỗ (3 tòa GIC)

Quỹ đầu tư GIC – chính phủ Singapore và dự án Vinhomes Smart City Tây Mỗ (3 tòa GIC)