Mặt bằng căn hộ Block Ruby – Goldmark City

Block Ruby Goldmark City 136 Hồ Tùng Mậu gồm 4 tòa tháp: Ruby 1-2-3-4 đang trong quá trình bàn giao với tầm view thoáng đẹp nhất ra công viên hồ điều hòa Mai Dịch ngay trước dự án

858
Tổng quan khu Ruby Goldmark City
Tổng quan khu Ruby Goldmark City

MẶT BẰNG TỔNG QUAN BLOCK RUBY – GOLDMARK CITY

MỚI NHẤT

Tổng quan khu Ruby Goldmark City
Tổng quan khu Ruby Goldmark City
Mặt bằng tòa Ruby 1 Goldmark City
Mặt bằng tòa Ruby 1 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 1-2 Ruby 1 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 1-2 Ruby 1 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 3-4 Ruby 1 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 3-4 Ruby 1 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 5-6-10-11 Ruby 1 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 5-6-10-11 Ruby 1 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 7-8 Ruby 1 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 7-8 Ruby 1 Goldmark City
Mặt bằng tòa Ruby 2 Goldmark City
Mặt bằng tòa Ruby 2 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 1-2 Ruby 2 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 1-2 Ruby 2 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 3-4 Ruby 2 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 3-4 Ruby 2 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 5-6-15 Ruby 2 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 5-6-15 Ruby 2 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 7-8-14-16 Ruby 2 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 7-8-14-16 Ruby 2 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 9-10-17 Ruby 2 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 9-10-17 Ruby 2 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 11-12 Ruby 2 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 11-12 Ruby 2 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 13 Ruby 2 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 13 Ruby 2 Goldmark City
Mặt bằng tòa Ruby 3 Goldmark City
Mặt bằng tòa Ruby 3 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 1-2 Ruby 3 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 1-2 Ruby 3 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 3-4 Ruby 3 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 3-4 Ruby 3 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 5-6-15 Ruby 3 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 5-6-15 Ruby 3 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 7-8-14-16 Ruby 3 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 7-8-14-16 Ruby 3 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 9-10-17 Ruby 3 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 9-10-17 Ruby 3 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 11-12 Ruby 3 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 11-12 Ruby 3 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 13 Ruby 3 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 13 Ruby 3 Goldmark City
Mặt bằng tòa Ruby 4 Goldmark City
Mặt bằng tòa Ruby 4 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 1-2-11-12 Ruby 4 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 1-2-11-12 Ruby 4 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 3-4-13-14 Ruby 4 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 3-4-13-14 Ruby 4 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 5-6-15-16 Ruby 4 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 5-6-15-16 Ruby 4 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 7-8 Ruby 4 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 7-8 Ruby 4 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 9-10 Ruby 4 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 9-10 Ruby 4 Goldmark City

Thông tin chi tiết dự án Goldmark City – 136 Hồ Tùng Mậu vui lòng tham khảo trong trang web:

Goldmark City – 136 Hồ Tùng Mậu

MỌI CHI TIẾT XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ:

TỔ HỢP CĂN HỘ ĐẲNG CẤP GOLDMARK CITY | PHÒNG KINH DOANH
Phụ trách nhà mẫu và tư vấn dự án: 0985.725.666
Quản lý cập nhật sản phẩm mới nhất: 0946.039.515
Website: chungcudep.net

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here