Mặt bằng căn hộ Block Ruby – Goldmark City

Block Ruby Goldmark City 136 Hồ Tùng Mậu gồm 4 tòa tháp: Ruby 1-2-3-4 đang trong quá trình bàn giao với tầm view thoáng đẹp nhất ra công viên hồ điều hòa Mai Dịch ngay trước dự án

0
833
Tổng quan khu Ruby Goldmark City
Tổng quan khu Ruby Goldmark City

MẶT BẰNG TỔNG QUAN BLOCK RUBY – GOLDMARK CITY

MỚI NHẤT

Tổng quan khu Ruby Goldmark City
Tổng quan khu Ruby Goldmark City
Mặt bằng tòa Ruby 1 Goldmark City
Mặt bằng tòa Ruby 1 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 1-2 Ruby 1 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 1-2 Ruby 1 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 3-4 Ruby 1 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 3-4 Ruby 1 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 5-6-10-11 Ruby 1 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 5-6-10-11 Ruby 1 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 7-8 Ruby 1 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 7-8 Ruby 1 Goldmark City
Mặt bằng tòa Ruby 2 Goldmark City
Mặt bằng tòa Ruby 2 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 1-2 Ruby 2 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 1-2 Ruby 2 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 3-4 Ruby 2 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 3-4 Ruby 2 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 5-6-15 Ruby 2 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 5-6-15 Ruby 2 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 7-8-14-16 Ruby 2 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 7-8-14-16 Ruby 2 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 9-10-17 Ruby 2 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 9-10-17 Ruby 2 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 11-12 Ruby 2 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 11-12 Ruby 2 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 13 Ruby 2 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 13 Ruby 2 Goldmark City
Mặt bằng tòa Ruby 3 Goldmark City
Mặt bằng tòa Ruby 3 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 1-2 Ruby 3 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 1-2 Ruby 3 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 3-4 Ruby 3 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 3-4 Ruby 3 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 5-6-15 Ruby 3 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 5-6-15 Ruby 3 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 7-8-14-16 Ruby 3 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 7-8-14-16 Ruby 3 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 9-10-17 Ruby 3 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 9-10-17 Ruby 3 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 11-12 Ruby 3 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 11-12 Ruby 3 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 13 Ruby 3 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 13 Ruby 3 Goldmark City
Mặt bằng tòa Ruby 4 Goldmark City
Mặt bằng tòa Ruby 4 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 1-2-11-12 Ruby 4 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 1-2-11-12 Ruby 4 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 3-4-13-14 Ruby 4 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 3-4-13-14 Ruby 4 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 5-6-15-16 Ruby 4 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 5-6-15-16 Ruby 4 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 7-8 Ruby 4 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 7-8 Ruby 4 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 9-10 Ruby 4 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 9-10 Ruby 4 Goldmark City

Thông tin chi tiết dự án Goldmark City – 136 Hồ Tùng Mậu vui lòng tham khảo trong trang web:

Goldmark City – 136 Hồ Tùng Mậu

MỌI CHI TIẾT XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ:

TỔ HỢP CĂN HỘ ĐẲNG CẤP GOLDMARK CITY | PHÒNG KINH DOANH
Phụ trách nhà mẫu và tư vấn dự án: 0985.725.666
Quản lý cập nhật sản phẩm mới nhất: 0946.039.515
Website: chungcudep.net

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here