Mặt bằng căn hộ Block Sapphire – Goldmark City

Block Sapphire Goldmark City 136 Hồ Tùng Mậu gồm 5 tòa tháp: Sapphire 1-2-3-4 và Diamond được thiết kế theo chuẩn Singapore với những tiện ích cao cấp nhất

1671
Tổng quan khu Sapphire Goldmark City - 136 Hồ Tùng Mậu - Từ Liêm
Tổng quan khu Sapphire Goldmark City

MẶT BẰNG TỔNG QUAN BLOCK SAPPHIRE GOLDMARK CITY MỚI NHẤT

Tổng quan khu Sapphire Goldmark City- 136 Hồ Tùng Mậu
Tổng quan khu Sapphire Goldmark City
Mặt bằng tòa Sapphire 1 Goldmark City - 136 Hồ Tùng Mậu
Mặt bằng tòa Sapphire 1 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 1-2 Sapphire 1 Goldmark City - 136 Hồ Tùng Mậu
Thiết kế chi tiết căn hộ 1-2 Sapphire 1 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 3-4-9 Sapphire 1 Goldmark City - 136 Hồ Tùng Mậu
Thiết kế chi tiết căn hộ 3-4-9 Sapphire 1 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 5-6-10-11 Sapphire 1 Goldmark City - 136 Hồ Tùng Mậu
Thiết kế chi tiết căn hộ 5-6-10-11 Sapphire 1 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 7-8 Sapphire 1 Goldmark City - 136 Hồ Tùng Mậu
Thiết kế chi tiết căn hộ 7-8 Sapphire 1 Goldmark City
Mặt bằng tòa Sapphire 2 Goldmark City - 136 Hồ Tùng Mậu
Mặt bằng tòa Sapphire 2 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 1-2 Sapphire 2 Goldmark City - 136 Hồ Tùng Mậu
Thiết kế chi tiết căn hộ 1-2 Sapphire 2 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 3-4-9 Sapphire 2 Goldmark City - 136 Hồ Tùng Mậu
Thiết kế chi tiết căn hộ 3-4-9 Sapphire 2 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 5-6-10-11 Sapphire 2 Goldmark City - 136 Hồ Tùng Mậu
Thiết kế chi tiết căn hộ 5-6-10-11 Sapphire 2 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 7-8 Sapphire 2 Goldmark City - 136 Hồ Tùng Mậu
Thiết kế chi tiết căn hộ 7-8 Sapphire 2 Goldmark City
Mặt bằng tòa Sapphire 3 Goldmark City - 136 Hồ Tùng Mậu
Mặt bằng tòa Sapphire 3 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 1-2 Sapphire 3 Goldmark City - 136 Hồ Tùng Mậu
Thiết kế chi tiết căn hộ 1-2 Sapphire 3 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 3-4 Sapphire 3 Goldmark City - 136 Hồ Tùng Mậu
Thiết kế chi tiết căn hộ 3-4 Sapphire 3 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 5-6-13-14 Sapphire 3 Goldmark City - 136 Hồ Tùng Mậu
Thiết kế chi tiết căn hộ 5-6-13-14 Sapphire 3 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 7-8-15-16 Sapphire 3 Goldmark City - 136 Hồ Tùng Mậu
Thiết kế chi tiết căn hộ 7-8-15-16 Sapphire 3 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 9-10-17 Sapphire 3 Goldmark City - 136 Hồ Tùng Mậu
Thiết kế chi tiết căn hộ 9-10-17 Sapphire 3 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 11-12 Sapphire 3 Goldmark City - 136 Hồ Tùng Mậu
Thiết kế chi tiết căn hộ 11-12 Sapphire 3 Goldmark City
Mặt bằng tòa Sapphire 4 Goldmark City - 136 Hồ Tùng Mậu
Mặt bằng tòa Sapphire 4 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 1-2 Sapphire 4 Goldmark City - 136 Hồ Tùng Mậu
Thiết kế chi tiết căn hộ 1-2 Sapphire 4 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 3-4 Sapphire 4 Goldmark City - 136 Hồ Tùng Mậu
Thiết kế chi tiết căn hộ 3-4 Sapphire 4 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 5-6-13-14 Sapphire 4 Goldmark City - 136 Hồ Tùng Mậu
Thiết kế chi tiết căn hộ 5-6-13-14 Sapphire 4 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 9-10-17 Sapphire 4 Goldmark City - 136 Hồ Tùng Mậu
Thiết kế chi tiết căn hộ 9-10-17 Sapphire 4 Goldmark City
Thiết kế chi tiết căn hộ 11-12 Sapphire 4 Goldmark City - 136 Hồ Tùng Mậu
Thiết kế chi tiết căn hộ 11-12 Sapphire 4 Goldmark City

Thông tin chi tiết dự án Goldmark City – 136 Hồ Tùng Mậu vui lòng tham khảo trong trang web:

Goldmark City – 136 Hồ Tùng Mậu

MỌI CHI TIẾT XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ:

GOLDMARK CITY 136 HỒ TÙNG MẬU | PHÒNG KINH DOANH

Phụ trách nhà mẫu và tư vấn dự án: 0985.725.666
Quản lý cập nhật sản phẩm mới nhất: 0946.039.515
Website: chungcudep.net